Ruby-ohjelmointi

-
4 OP
-

Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
– Osaa lukea ja kirjoittaa Ruby-kielen syntaksia. Opiskelija ymmärtää Ruby-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö
– Rubyn perustoiminnot ja syntaksi
– Merkkijonot ja taulukot
– Kontrollirakenteet
– Tiedostot
– Metodit
– Moduulit ja moduulikirjasto
– Virheenkäsittely
– Luokat

Arviointi: 
hyväksytty/hylätty