Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Tiina Ryynänen
Email: Tiina.Ryynanen@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (Moodleavaimen saat vastuuopettajalta)

Ajankohta: 21.01.2019 - 01.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
TÄYNNÄ

Mitä seksuaalisuus, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä seksuaalioikeudet tarkoittavat? Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuuden erilaisia määrittelyperusteita ja peruskäsitteistöä sekä seksuaalisuutta osana ihmisen koko elämänkulkua. Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkasteluun ja arviointiin sekä seksuaalisuuden puheeksiottoon.

Arviointi: 

1-5