Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Satu Rainto
Email: campusonline@oamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suoritustavat: – aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 15.3.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.4.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.4.2019 ja sulkeutuvat 31.5.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2019 mennessä. Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 31.5.2019 mennessä jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Muuta infoa: 

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito opintojakso on yhteistoteutus Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Oulun AMK:n, Metropolia AMK ja Tampereen AMK:n kanssa. Ilmoittautumiseen hyväksytään 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä muista Suomen ammattikorkeakouluista kuin toteutuksen järjestävistä ammattikorkeakouluista (Savonia AMK:n , Turku AMK:n, Oulun AMK:n, Metropolia AMK ja Tampereen AMK:n). Nämä 100 ilmoittautumista jaetaan järjestävien ammattikorkeakoulujen kesken.
Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä.
Opintojakso toteutetaan Savonian Moodlessa.

Ajankohta: 15.03.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet. Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta. Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle. Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet. Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet. Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö: Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys. Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi. Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat. Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi. Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty