Strategia ja henkilöstöjohtaminen

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Päivi Aro ja Helena Heikka
Email: campusonline@oamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintojakso, johon sisältyy yksilö-ja ryhmätehtäviä sekä virtuaaliseminaarit. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.

Opintojakso toteutetaan 15.4-15.6.2018. Opintojakso käynnistyy 15.4. klo 17-20 virtuaalisella orientaatiotilaisuudella. Työskentely tapahtuu Moodle – oppimisympäristössä, joka avautuu 1.4
Opintojakson tehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana.

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.

Muuta infoa: 

Opinnot edellyttävät verkkoyhteyttä, webbikameraa, headsetiä.

Ajankohta: 15.04.2019 - 15.06.2019
Ilmoittautuminen: 04.01.2019 - 04.04.2019

Opintojakson kuvaus, sisältö ja tavoitteet ja edeltävyysehdot:

Tavoitteet: 1. Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen keskeiset käsitteet.
2. Opiskelija ymmärtää strategian ja henkilöstön välistä suhdetta.
3. Opiskelija arvioi strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta.
4. Opiskelija analysoi henkilöstöstrategiaa.
5. Opiskelija analysoi henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta.
6. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuden ja kansainvälisen henkilöstö- johtamisen keskeisiä piirteitä.

Sisältö: Strategisen johtamisen käsitteet ja strategiaprosessi. Strateginen henkilöstöresurssien johtaminen, henkilöstöprosessit, HR:n roolit, HR-strategia.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty