Strateginen markkinointi (YAMK)

-
5 OP
-

Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö: 1)strateginen markkinointi osana strategista liikkeenjohtamista, 2) markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa, 3) yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi, 4) muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo, 5) asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen, 6) brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa ja 7) strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä.

Arviointi: 

0 – 5