Startsidan

CampusOnline.fi

är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland.

Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.

Vårterminens kursutbud publiceras den 12.11.2018 och anmälningen startar den 19.11.2018 klockan 8. Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste studieperioderna fylls snabbt.

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det finns tre terminer:

  • vårtermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i november
  • sommartermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i mars
  • hösttermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i augusti-september

Studieperioderna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen.

I portalen finns basinformation om studieperioderna. Länken i studieperiodens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till studieperioden.

Information angående överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du i portalen.