Arvonlisäverotus

-
5 SP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Arbetsformer och schemaläggning: Tehtävät Moodlessa on palautettava annettuihin määräpäiviin mennessä. Mikäli opiskelija ei noudata annettuja määräpäiviä, opiskelija poistetaan opintojaksolta.

Opintojakson arvosana (hyl. 1 - 5) määräytyy tehtyjen tehtävien perusteella. Tehtävät 1 - 5 ovat kaikille pakollisia. Tekemällä kaikki tehtävät 1 - 5 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 1. Tekemällä kaikki tehtävät 1 - 7 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 2. Tekemällä kaikki tehtävät 1 - 8 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 3. Tekemällä kaikki tehtävät 1 - 10 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 4. Tekemällä kaikki tehtävät 1 - 12 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 5.
Datum: 12.03.2019 - 12.05.2019
Registreringsdatum: 19.11.2018 - 26.02.2019

Käsiteltävät asiat: Arvonlisäverovelvollisuus, myynnin verollisuus, vähennysjärjestelmä, verokannat, veroton myynti, ajallinen kohdistaminen, verotusmenettely, kansainvälinen kauppa, erityiskysymykset.

Osaaminen: Arvonlisäverotuksen keskeisten periaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen. Vähennysoikeuden ja myynnin verollisuuden keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen. Arvonlisäverotusta koskevien säännösten soveltaminen käytäntöön perustilanteissa. Perusteltujen tulkintakannanottojen esittäminen yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Arvonlisäverotuksen erityiskysymysten tunnistaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Utvärderind: 
Numeroarvio