Etiikka ja yritystoiminta

-
3 SP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yrittajyys,

Lärare: KTT, VTM Anmari Viljamaa
Email: anmari.viljamaa@seamk.fi
Arbetsformer och schemaläggning: Itsenäinen työskentely verkossa + kirjallisuus.
Annan information: Toimiva verkkoyhteys, toimivat kaiuttimet/headset
Datum: 14.01.2019 - 24.05.2019
Registreringsdatum: 19.11.2018 - 31.12.2018

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Toteutustapa: itsenäinen työskentely verkossa.

Utvärderind: 
Numeroarviointi 1- 5