Etiikka ja yritystoiminta

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Kulttuuriala, Naturbruk och miljö, Turism och kosthåll, Hälsa och välmående, Teknologi, Business, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojaksolla perehdytään etiikkaan ja sen soveltamiseen yritystoiminnassa.

Mål: Sisältöalueita ovat mm. etiikan lähtökohdat, eettinen herkkyys, moraalikoodit ja hyveet.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, oppimista palvelevia lyhyitä monivalintatenttejä, osallistuminen yhteen ryhmäkeskusteluun verkossa sekä lopputehtävänä lyhyt sisältöä käytäntöön peilaava essee.

Utvärderind: 

Arviointi 1-5

Tidigare studier: Ei edellytä aiempia etiikan, filosofian tai liiketalouden opintoja.
Lärare: VTM, KTT Anmari Viljamaa
Email: anmari.viljamaa@seamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 03.06.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL