Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö YAMK

-
5 SP
-

Kaikille aloille soveltuva, ,

Lärare: Leila Pihlaja
Email: leila.pihlaja@xamk.fi
Arbetsformer och schemaläggning: 

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Opiskelua varten muodostetaan 5 – 6 hengen ryhmät, joissa opiskelu tapahtuu. Opintojakso koostuu kolmesta opiskeltavasta kokonaisuudesta, jotka sisältävät lukutehtäviä, lyhyitä essee tehtäviä, verkkotyöpajoja, vertaisarviointia, verkkokeskusteluja ja oppimispohdiskelman. Kunkin kokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa noin kuukausi. Opiskeltava materiaali Moodle-verkkoalustalla avautuu vaiheittain.

Datum: 18.02.2019 - 02.06.2019
Registreringsdatum: 19.11.2018 - 03.12.2019

Tavoitteet:
– Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista.
– Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti.
– Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin.

Sisältö:
– Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista?
– Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa?
– Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Edeltävyysehdot: Opiskelijan tulee suorittaa YAMK-tutkintoa.

Utvärderind: 

1-5, hylätty