Henkilöverotus

-
5 SP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Arbetsformer och schemaläggning: 

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan kolmesta arvioitavasta tehtävästä saadun yhteispistemäärän perusteella seuraavasti: Tehtävästä 3 b) voit saada max. 57 pistettä, tehtävästä 5 max. 46 pistettä ja tehtävästä 7 max. 54 pistettä. Yhteenlaskettu max. pistemäärä on siten 157 pistettä. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl. 1- 5 näiden kolmen tehtävän yhteispistemäärän perusteella seuraavasti:
Pisteet / Arvosana
142 – 157 / 5
126 – 141 / 4
110 – 125 / 3
94 – 109 / 2
78 – 93 / 1

Tekemällä vapaaehtoisen EXTRA lisäpistetehtävän liittyen asumisen verotukseen, opiskelija saa 16 lisäpistettä eli yhden arvosanan korotuksen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:
Opintojakso on laajuudeltaan viisi opintopistettä. Laskennallisesti opintojakso sisältää arviolta 135 tuntia opiskelijan työtä (27 * 5). Opiskelijalta vaadittavan työmäärän arvioidaan keskimäärin jakautuvan seuraavasti: Nauhoitteiden katsominen 15 tuntia Kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perehtyminen 50 tuntia Verkkotehtävien tekeminen ja itsearviointi annettuihin mallivastauksiin perehtymällä 60 tuntia Verkkokeskusteluihin osallistuminen 10 tuntia Yhteensä 135 tuntia

Datum: 08.01.2019 - 08.03.2019
Registreringsdatum: 19.11.2018 - 12.12.2018

Käsiteltävät asiat: Ansiotulojen verotus, pääomatulojen verotus, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, verotusmenettely.

Osaaminen: Henkilöverotusta koskevien säännösten soveltaminen tavallisimpiin käytännön tilanteisiin. Erilaisten tulojen ja vähennysten vaikutusten laskeminen maksettavien verojen määrään. Veroehdotuksen tarkistaminen ja täydentäminen. Perintö- ja lahjaveron määrään vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Henkilöverotukseen liittyvien oikeuslähteiden analysoiminen ja henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaiseminen. Verosuunnitteluun liittyvien yleisten näkökohtien hahmottaminen.

Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Utvärderind: 

Numeroarvio.