Selkokieli asiakastyössä

-
5 SP

Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yrittajyys,

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakso sopii eri alojen asiakastyöstä kiinnostuneille, suomen kieltä äidinkielenään puhuville. Monet viranomaiset ja erilaisissa organisaatioissa työtä tekevät kohtaavat oppilaina, opiskelijoina tai asiakkaina maahanmuuttajia, ikääntyneitä, vammaisia henkilöitä sekä heitä, joilla on lukemisen tai hahmottamisen häiriöitä. Monissa työyhteisöissäkin hyödytään selkokielellä viestimisestä.
Tässä täydennyskoulutukseen tai tutkinnon osaksi soveltuvassa opintojaksossa opiskellaan, mitä selkokieli on ja miten sen avulla voi helpottaa kommunikointia erilaisten asiakasryhmien kanssa ja työyhteisöjen sisällä.
Opinnot antavat käytännön eväitä selkokielestä hyötyvän kohtaamiseen sekä kirjallisten, suullisten ja sähköisten selkomateriaalien suunnitteluun ja laatimiseen.
Kurssin aikana jo työssä olevat voivat mukauttaa selkokielelle oman työpaikkansa tiedotusmateriaaleja sekä laatia ohjeistuksen työpaikalleen asiakkaiden kanssa viestimiseen. Vielä opiskelevat voivat hyödyntää selko-osaamistaan harrastusyhteisöissään tai ammattilaiseksi kasvamisessaan. Kurssilla opiskellaan aktiivisesti keskustellen verkossa, joten tietokone, webkamera, mikrofoni sekä kuulokkeet ovat tarpeen.

Kohderyhmä: Eri alojen asiakastyöstä kiinnostuneet, suomen kieltä äidinkielenään puhuvat: esimerkiksi sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaiset, kulttuurialan ohjaajat ja opettajat (musiikkiopiston opettajat, liikunnanohjaajat), maahanmuuttajien ohjaajat ja opettajat, työyhteisöjen perehdyttäjät.

Keskeinen sisältö:
– selkokielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu; suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen)
– selkokieliset kirjalliset ja sähköiset materiaalit ja videot omalle alalle
– selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen
– runsaasti käytännön esimerkkejä

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
– hyödyntää selkokielen perusteita kaikessa viestinnässään
(teksti, sanat, rakenteet, typografia, ulkoasu ja suullinen ilmaisu)
– tehdä omalle alalleen kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja ja videoita selkokielellä ulkoasuvaatimukset huomioiden
– viestiä asiakkaan tai työkaverin kanssa selkokielellä
– löytää hyvät, omalla alalla toimivat, valmiit selkomateriaalit ja -kirjat.

Arbetsformer och schemaläggning: Suoritustavat :
- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: osallistuminen (verkko)keskusteluihin,
- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Utvärderind: 
S/0 (hyväksytty/hylätty)
Annan information: webkamera, mikrofoni, kuulokkeet
Lärare: Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Registreringsdatum: 19.11.2018 - 30.11.2018
Datum: 01.04.2019 - 31.05.2019