Tekstiilit ja muovit kiertotaloudessa

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Lea Heikinheimo
Email: lea.heikinheimo@lamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutetaan virtuaaliopetuksena. Sovittuina aikoina järjestetään myös on-line ohjausta. Opintojaksoon kuuluu teemoihin liittyviä tehtäviä. Opintojaksolla opiskelija kirjoittaa lisäksi raportin (max 6 sivua) valitsemansa tekstiili- tai muovimateriaalin (tuotteen) kierrätyspotentiaalista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Raportit vertaisarvioidaan.

Ajankohta: 14.01.2019 - 26.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija
– osaa perustiedot tekstiilikuiduista ja muovimateriaaleista: yleisimmät materiaalit, käyttökohteet, tuotantomäärät. materiaalivirrat ja ympäristövaikutukset.
– osaa selvittää ja selittää miten materiaalitehokkuudella ja -kierrätyksellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta.
– osaa vertailla materiaaleja keskenään ja arvioida niiden vaikutuksia kierrätykseen tai miten niitä voidaan kierrättää (lajittelu, hyödynnettävyys uusien tuotteiden valmistuksessa) tai hyötykäyttää energiana.
– osaa seurata kiertotalouteen ja kierrätykseen liittyvää yritystoimintaa sekä käynnissä olevia projekteja.

Arviointi: 

numeroarviointi