Tietotekniikan perusteet

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Ajankohta: 30.01.2019 - 10.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
TÄYNNÄ

Opintojakson suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin peruskäytön sekä tuntee tietotekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa perusasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa ja erilaisia sivunumerointeja dokumentin eri osissa.

Opintojakso sisältää seuraavat kokonaisuudet: Käyttöjärjestelmä, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka. Opiskelija tutustuu opintomateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien eräpäivät ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Kohderyhmänä ovat kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty