Tilinpäätösanalyysi

-
3 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Raija Jormakka
Email: raija.jormakka@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija perehtyy tekemään päätelmiä yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta käyttäen hyväksi yritysten julkaisemaa tilinpäätösinformaatiota.

Sisältö: pika-analyysi, perinteinen tilinpäätösanalyysi, kassavirta-analyysi, tunnusluvut ja tulkinta.

Arviointi: 

0 – 5