Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia

-
5 OP
-

Humanistinen ja kasvatusala, Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Heikki Kivistö
Email: Heikki.Kivisto@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (vastuuopettaja lähettää Moodleavaimen)
Ajankohta: 04.02.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 20.01.2019

TULES-tietojen ja –taitojen syventäminen, mm. faskiat, lihasenergiatekniikat (MET), teippaaminen ja kipu.
Aikaisempi osaaminen: perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä perustason valmius manuaaliseen terapiaan.
Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna ja opiskelussa hyödynnetään omaa suljettua facebook -ryhmää. Opiskelu edellyttää kuvantamismenetelmän esim. kännykkäkameran käyttöä. Opintojen suorittamiseen tarvitaan vähintään yksi rulla teippiä.

Arviointi: 
hyväksytty/hylätty