Työelämän ajokortti

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Jari Mustajärvi sekä Ammattiliitto Pron työelämän asiantuntijat
Email: jari.mustajarvi@hamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– 100% verkkokurssi
– Moodle – pohjainen Propaja

Ajankohta: 18.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.12.2018

https://www.proliitto.fi/sites/default/files/kuvat/Logot/proliitto_logo_rgb.jpg

Sisältö: Opinnot jakautuva kolmeen aihekokonaisuuteen, jotka ovat:
1) Taitavaksi työnhakijaksi
2) Työelämän pelisäännöt (työsopimus, työehtosopimus ja työlainsäädäntö)
3) Turvaa työuralle (työhyvinvointi ja työelämän sosiaaliturva)
Tavoitteet:
– tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
– osaa laatia työnhaun asiakirjat
– tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä.
– tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä
– tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
– ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet
– ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä.
– ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen työelämän ja yksilön kannalta
– tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva

 

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty