Työhyvinvointipalvelut

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Julia Kampman
Email: julia.kampman@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus

Ajankohta: 14.01.2019 - 01.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin keskeiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa työn tekemiseen vaikuttavat ergonomiset ja työsuojelulliset näkökohdat ja osaa huomioida ne työelämässä sekä soveltaa tietämystään ohjatessaan esim. työpaikkaryhmiä. Opiskelija tuntee erilaisten hyvinvointilajien harjoittelutapoja sekä niiden vaikutuksia ja erityispiirteitä. Opiskelija osaa soveltaa eri liikuntamuotoja ja -lajeja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelija osaa opastaa tapoja hyödyntää suomalaista teknologiaa osana hyvinvointipalveluja.
Sisällöt: Työhyvinvointipalvelut, ergonomia, hyvinvointilajit, hyvinvointiteknologia.

Arviointi: 

0 – 5