Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä

-
2 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suorituspaikka: ViLLE-oppimisympäristöSuoritustapa:

Täysin itsenäinen verkko-opintojakso. Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät oman aikataulunsa mukaisesti.Opettaja lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille sähköpostilla alkuinfon, joka sisältää ohjeet opintojaksolle rekisteröitymisestä.Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä.

Opintojakso on kolmas ja viimeinen osa yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla vastaavat kurssin kierrokset ViLLE-oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai jakaa suoritus useammalle lukukaudelle.

Tarkemmat suoritusohjeet ViLLE-ympäristössä.

Muuta infoa: 

Internet-yhteydellä varustettu tietokone (osaa tehtävistä ei ole mahdollista suorittaa mobiililaitteilla)

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 01.02.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.01.2019
TÄYNNÄ

Opiskelija tarkastelee harjoittelupaikan/työpaikan työtapoja ja sekä pohtii ja kehittää omia työtapojaan. Opiskelija saa keinoja soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan. Lopputehtävänä opiskelija laatii vinkit oman alansa työntekijän mahdollisuuksista muotoilla omaa työtään työn ilon lisäämiseksi.
– Kyseessä on itsenäisesti ViLLE-oppimisympäristössä suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti. Opitut työn muotoilun taidot ovat erilaisiin työympäristöihin siirrettävissä.
– Opintojaksoihin Työn ja opiskelun ilo sekä Työn ja oman opiskelun muotoilu liittyvät ViLLE-tehtävät tulee olla suoritettuna. Lisäksi opintojakso on mahdollista suorittaa vain työelämässä työskennellessä ja suositus on, että oman alan töissä työskennellessä (harjoittelussa tai palkallisessa työssä).

Arviointi: 

Hyväksytty/ hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää: Opintojaksoon kuuluvan ViLLE-kierroksen kaikki tehtävät on suoritettu. Tehtävistä saavutettu pistemäärä on vähintään 75 % kierroksen kokonaispisteistä.