Työn ja oman opiskelun muotoilu

-
2 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suorituspaikka: ViLLE-oppimisympäristöSuoritustapa: Täysin itsenäinen verkko-opintojakso.

Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät oman aikataulunsa mukaisesti.Opintojaksolla on oman ajankäytön seurantaan liittyvä tehtävä, jonka suoritus vaatii opiskelijalta aktiivista ajankäytön seurantaa yhden viikon ajalta.Opettaja lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille sähköpostilla alkuinfon, joka sisältää ohjeet opintojaksolle rekisteröitymisestä.Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä.

Opintojakso on toinen osa yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla vastaavat kurssin kierrokset ViLLE-oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai jakaa suoritus useammalle lukukaudelle.

Tarkemmat suoritusohjeet ViLLE-ympäristössä.

Muuta infoa: 

Internet-yhteydellä varustettu tietokone (osaa tehtävistä ei ole mahdollista suorittaa mobiililaitteilla)

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 01.02.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.01.2019

Opiskelija tutustuu työn muotoilun käsitteisiin, pohtii oman alansa työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työtään ja omia keinoja muotoilla omaa opiskeluaan opiskelun ilonsa lisäämiseksi. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun muotoilunsa nykytilanteesta ja laatii itselleen tavoitteita opiskelunsa muotoilemiseksi niin, että myös opiskelun ilo lisääntyy.
– Kyseessä on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti. Opitut opiskelun muotoilun taidot ovat työelämään siirrettävissä.
– Edeltävyysehdot: Opintojaksoon Työn ja opiskelun ilo liittyvät ViLLE-tehtävät tulee olla suoritettuna.

Arviointi: 

Hyväksytty/ hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää: Opintojaksoon kuuluvan ViLLE-kierroksen kaikki tehtävät on suoritettu. Tehtävistä saavutettu pistemäärä on vähintään 75 % kierroksen kokonaispisteistä.