Työn ja opiskelun ilo

-
1 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Hannele Kuusisto
Email: hannele.kuusisto@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suorituspaikka: ViLLE-oppimisympäristöSuoritustapa: Täysin itsenäinen verkko-opintojakso.

Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät oman aikataulunsa mukaisesti.Opettaja lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille sähköpostilla alkuinfon, joka sisältää ohjeet opintojaksolle rekisteröitymisestä.Opettaja on ohjausta ja teknistä tukea varten tavoitettavissa sähköpostitse koko opintojakson suorituksen ajan ja vastaa sähköposteihin viimeistään muutaman päivän sisällä. Opintojakso on ensimmäinen osa yhteensä 5 op:een opintopaketista, johon kuuluvat opintojaksot Työn ja opiskelun ilo, Työn ja oman opiskelun muotoilu sekä Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1 op:een, 1+2 = 3 op:een tai 1+2+2 = 5 opintopisteen laajuiset opinnot suorittamalla vastaavat kurssin kierrokset ViLLE-oppimisympäristössä. Kaikki kierrokset eli 5 op on mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana tai jakaa suoritus useammalle lukukaudelle.

Tarkemmat suoritusohjeet ViLLE-ympäristössä.

Muuta infoa: 

Internet-yhteydellä varustettu tietokone (osaa tehtävistä ei ole mahdollista suorittaa mobiililaitteilla)

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 01.02.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.01.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työn imun/ilon peruskäsitteet ja tietää, mistä ko. aiheesta löytyy tietoa. Opiskelija saa myös selvyyden oman opiskelun ilonsa nykytilanteesta ja ymmärtää, miksi ilon kokeminen opiskelussa ja myöhemmin työelämässä on tärkeää.
– Kyseessä on itsenäisesti ViLLE-oppimisympäristössä suoritettava verkko-opintojakso, joka etenee opiskelijan omien tavoitteiden, reflektoinnin ja aikataulun mukaisesti.
– Ei edeltävyysehtoja.

Arviointi: 

Hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää: Opintojaksoon kuuluvan ViLLE-kierroksen kaikki tehtävät on suoritettu. Tehtävistä saavutettu pistemäärä on vähintään 75 % kierroksen kokonaispisteistä.