Verkkokaupan mahdollisuudet

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäiset tehtävät.

Muuta infoa: 

Ei vaatimuksia

Ajankohta: 07.01.2019 - 12.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.03.2019

Tavoitteet: Opiskelija
osaa selvittää verkkokaupan mahdollisuuksia ja menestystekijöitä,
osaa suunnitella yksinkertaisen verkkokaupan,
osaa toteuttaa yksinkertaisen verkkokaupan,
osaa suunnitella tai toteuttaa verkkokaupan markkinoinnin menetelmiä,
ymmärtää verkkokaupan asiakaspalvelun merkityksen,
osaa selvittää verkkokaupan lainsäädännölliset perusperiaatteet,
tietää kansainvälisen verkkokaupan menestystekijöitä,
tietää, miten verkkokauppaa kehitetään.
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty