Vienti- ja tuontitoiminta

-
3 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija harjaantuu ulkomaankaupan toimintoihin ja osaa vienti- ja tuontitullauksen toiminnot sekä osaa neuvotella toimitus- ja maksuehdoista.

Sisältö: sopimukset, tarjoukset kauppasopimuksen pohjana, toimitusehdot ja kuljetussopimukset, maksuehdot, vakuutukset, vienti- ja tuontitullaus, ulkomaankaupan asiakirjat.

Arviointi: 

0 – 5