Yrittäjäminä ja sen kehittäminen

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely verkossa.
Muuta infoa: Ei vaatimuksia.
Ajankohta: 07.01.2019 - 12.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.03.2019

Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa oman sisäisen yrittäjyytensä innostuksen lähteet ja yrittämisen sytykkeet, osaa arvioida ja tunnistaa omat osaamisensa ja vahvuutensa, osaa kehittää omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan.

Edeltäviä opintoja ei edellytetä.

Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty