Yritystoiminta ja yrittäjyys

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Kristiina Kinnunen
Email: kristiina.kinnunen@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: -0
Muuta infoa: webbikamera/headset
Ajankohta: 07.01.2019 - 03.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Tavoitteet:
Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät.

Sisältö:
Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa?
Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa?
Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit?
Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa?
Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali:
Liiketoimintaosaaminen – menestyvän yritystoiminnan perusta (Viitala & Jylhä) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa).
Moodlen verkkomateriaali

Arviointi:
Osaat
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
d) Osaat toimia sidosryhmien kanssa.
f) Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Arviointiasteikko 0-5.

Arviointi: 
0-5