Yritysverotus

-
5 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Arviointiperusteet:
Kolme verkkotehtävää arvioidaan. Kunkin arvioitavan tehtävän maksimipistemäärä on 45 pistettä, joten maksimissaan opiskelija voi saada 135 pistettä. Opintojakso arvioidaan kolmen arvioitavan tehtävän yhteispistemäärän perusteella seuraavasti: 121 – 135: 5, 106 – 120: 4, 92 – 105: 3, 77 – 91: 2, 63 – 76: 1.

Opintojakso on laajuudeltaan viisi opintopistettä. Laskennallisesti opintojakso sisältää arviolta 135 tuntia opiskelijan työtä (27 * 5). Opiskelijalta vaadittavan työmäärän arvioidaan keskimäärin jakautuvan seuraavasti: Kontaktiopetus 10 tuntia Nauhoitteiden katsominen 15 tuntia Kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perehtyminen 50 tuntia Verkkotehtävien tekeminen ja itsearviointi annettuihin mallivastauksiin perehtymällä 60 tuntia Yhteensä 135 tuntia.

Ajankohta: 12.03.2019 - 12.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 26.02.2019
TÄYNNÄ

Käsiteltävät asiat Tulon veronalaisuus, menon vähennyskelpoisuus, jaksotus, yritysverotuksen erityiskysymykset, eri yritysmuotojen verotus, osakaslainan verotus, osingon verotus, pääoman palautusten verotus

Osaaminen: Kirjanpidon ja verotuksen keskeisimpien eroavaisuuksien tunnistaminen. Yrityksen verotettavan elinkeinotulon ja nettovarallisuuden laskeminen perustilanteessa. Yritystulosta omistajille määräytyvän veron laskeminen eri yritysmuodoissa. Yritysverotukseen liittyvien verokysymysten huomioiminen verosuunnittelunäkökulmasta. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Arviointi: 

Numeroarvio.