Zielland Deutschland- Saksa kohdemaana

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri,

Opettaja(t): Sanna Simola
Email: sanna.simola@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

o Itsenäistä työskentelyä Optima-verkko-oppimisympäristössä.

o OHJEISTUS:
– Aikatauluta opintosi. Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia.

– Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 21.01.2019 – 29.04.2019 välisenä aikana.

– Opintojakso arvioidaan 29.4. jälkeen 13.5.2019 mennessä.

– Opintojaksolla ei ole opettajaa, eli olet itse vastuussa oppimisestasi! Lue tarkasti tehtävänannot.

– Tehtävistä ei anneta palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit. Kriteerit on listattu Optima verkko-oppimisympäristön työtilassa.

Muuta infoa: 

Tietokone, webbikamera ja headset.

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 21.01.2019 - 29.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 14.01.2019

sisältö:
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
– kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
– stereotypiat
– kulttuurishokki
– tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä
Der Kurs beinhaltet vier Module.
Beginnen Sie mit einer Videopräsentation ( Dauer: 1-Minuten) und erklären Sie da, warum Sie sich für die deutsche Kultur interessieren!

Modul 1: Kulturbewusstsein und Stereotype
Aufgabe 1+2

Modul 2: Kulturvergleich
Aufgabe 3+4

Modul 3: Business-Kultur Deutschland
Aufgabe 5+6

Modul 4: Überblick über Deutschland
Aufgabe 7

Zum Schluss Feedback

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät.

Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä huomioiden kohdemaan kulttuurin.

Edeltävyysehdot: Opintojakson kieli on saksa.

Tehtävät tehdään saksan kielellä.

Edellyttää vähintään B1-tason saksan kielen taitoa.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty