3D- Mallinnus

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan 3D-mallinnuksen perusteisiin ja toteutaan 3D-malleja eri käyttötärkoituksia varten (visualisoinnit, 3D-tulostus, realiaikagrafiikka, animaatio jne.) Opintojaksolla käytämme Open Source 3D-ohjelmaa Blender, joka on saatavissa ilmaiseksi kaikille yleisille käyttöjärjestelmille (Windows, OsX ja Linux).

During this course a student will learn the basics of 3D-modeling for different uses (Visualizations, 3D-printing, Realtime Graphics, 3D-Animation). The software used is Open Source Blender, which is freely available for the most common operating systems (Windows,OsX, Linux).

3D-ohjelmiston voi ladata/Software for the course is available for downloading:

www.blender.org

Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Muut avoimen AMK:n kautta tulevat opiskelijat maksavat avoimen AMK:n mukaisen maksun opinnoistaan opintojakson tarjoavaan ammattikorkeakouluun.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Luennot, verkko-opiskelu, ohjauskerrat verkossa, kaikki materiaali on verkossa ja luennot nauhoitetaan osallistujien saataville, kielet englanti/suomi.

Arviointi: 

Hylätty, 1-5

Muuta infoa: 

Tietokone+verkkoyhteys+Blender-ohjelmisto+headset

Opettaja(t): Jari Penttinen
Email: jari.penttinen(ät)lapinamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 06.03.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ