3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

-
5 OP

Ala:  Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on jatkoa Onshape-ohjelmistoa käsittelevälle peruskurssille, jonka suorittaminen, tai vastaavien tietojen omaaminen, on edellytys tälle opintojaksolle osallistumiseen. Opintojaksolla käsitellään ohjelmiston edistyneempiä piirteitä tavoitteena sen ammattimainen hallinta työelämässä tarvittavien suunnittelijan taitojen osalta.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– ymmärtää piirrepohjaisen mallinnuksen ammattimaisen käytön vaatimukset
– osaa käyttää Onshape-ohjelmiston ominaisuuksia tehokkaasti
– osaa toteuttaa 3D-mallinnukset sekä niihin liittyvät dokumentit laadukkaasti
– osaa mallintaa ohutlevyrakenteita ja monitasoisia kokoonpanoja
– osaa laatia ammattimaisen valmistusdokumentaation
– osaa muokata ohjelmiston näkymiä ja käyttöliittymää
– osaa hyödyntää ulkopuolisia applikaatioita

Keskeinen sisältö:
– Edistynyt mallintaminen ja dokumenttien hallinta
– Näkymien ja materiaalien kustomointi
– Konfiguraatiot
– Ohutlevyrakenteiden mallintaminen
– Edistynyt kokoonpanojen hallinta
– Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset
– Kustomoitujen piirteiden käyttö
– Käyttöliittymän muokkaus
– Ulkopuoliset applikaatiot
– App Store

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiin vaikuttavat teematentit (50%) ja harjoitustyö (50%). Tarkemmat ohjeet arvioinnista annetaan kunkin tentin ja harjoitustyön ohjeistuksessa.

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: 

– Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi tai vastaavat tiedot

Opettaja(t): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 20.12.2019
TÄYNNÄ