3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

-
5 OP

Ala:  Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tuotesuunnittelu tehdään nykyään lähes poikkeuksetta tietokoneella. Uutena ilmiönä on pilvipohjainen suunnittelutyö, jossa käytetään hyväksi Internetin kautta ja selaimella toimivaa palvelua. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tallennuksista eikä ohjelmistopäivityksistä. Myös tiimitoiminta on erittäin joustavaa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan kolmiulotteiseen piirremallinnukseen hyödyntäen ilmaista, pilvipohjaista Onshape-ohjelmistoa (http://cad.onshape.com).

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet
– osaa laatia mallinnussuunnitelman
– osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia
– osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit
– osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet
– osaa muodostaa kokoonpanon
– osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot

Keskeinen sisältö:
– Piirremallinnuksen perusteet
– Sketsit
– Tärkeimmät piirteet
– Kokoonpanojen luonti
– Valmistuspiirustukset
– Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiin vaikuttavat teematentit (40%) ja harjoitustyö (60%). Tarkemmat ohjeet arvioinnista annetaan kunkin tentin ja harjoitustyön ohjeistuksessa.

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: 

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opettaja(t): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 20.12.2019
TÄYNNÄ