3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tuotesuunnittelu tehdään nykyään lähes poikkeuksetta tietokoneella. Uutena ilmiönä on pilvipohjainen suunnittelutyö, jossa käytetään hyväksi Internetin kautta ja selaimella toimivaa palvelua. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tallennuksista eikä ohjelmistopäivityksistä. Myös tiimitoiminta on erittäin joustavaa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan kolmiulotteiseen piirremallinnukseen hyödyntäen ilmaista, pilvipohjaista Onshape-ohjelmistoa (http://cad.onshape.com).

Tavoitteet: - Piirremallinnuksen perusteet
- Sketsit
- Tärkeimmät piirteet
- Kokoonpanojen luonti
- Valmistuspiirustukset
- Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet
- osaa laatia mallinnussuunnitelman
- osaa käyttää Part Studio- ja Multipart -ominaisuuksia
- osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit
- osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet
- osaa muodostaa kokoonpanon
- osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ