3D-suunnittelua pilvessä – Onshape

-
5 OP

Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tuotesuunnittelu tehdään nykyään lähes poikkeuksetta tietokoneella. Uutena ilmiönä on pilvipohjainen suunnittelutyö, jossa käytetään hyväksi Internetin kautta ja selaimella toimivaa palvelua. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tallennuksista eikä ohjelmistopäivityksistä. Myös tiimitoiminta on erittäin joustavaa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan kolmiulotteiseen piirremallinnukseen hyödyntäen ilmaista, pilvipohjaista Onshape-ohjelmistoa (http://cad.onshape.com).

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikki 3D-suunnittelusta ja sen pilvipohjaisista sovelluksista (SaaS, Software as a Service) kiinnostuneet opiskelijat ja työssään aiheeseen liittyvää tietoa ja osaamista tarvitsevat henkilöt

Edeltävä osaaminen/opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Sisältö:
– Piirremallinnuksen perusteet
– Sketsit
– Tärkeimmät piirteet
– Kokoonpanojen luonti
– Valmistuspiirustukset
– Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Keskeiset tavoitteet:
Opiskelija
– ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet
– osaa laatia mallinnussuunnitelman
– osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia
– osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit
– osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet
– osaa muodostaa kokoonpanon
– osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat: Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Arviointiperusteet : Arviointiin vaikuttavat teematentit (40%) ja harjoitustyö (60%). Tarkemmat ohjeet arvioinnista annetaan kunkin tentin ja harjoitustyön ohjeistuksessa.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019