3D-tulostus (ainetta lisäävät valmistusmenetelmät)

-
1 OP

Ala:  Konetekniikka, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii hallitsemaan perusteet ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä (AM-menetelmät) sekä niissä käytettävistä koneista ja laitteista. Opintojaksolla avataan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia valmistusmenetelmänä ja opitaan tuntemaan yleisimpien lisäävien menetelmien toimintaperiaatteet. Tutuiksi tulevat myös tyypilliset valmistettavat osat ja valmiit tuotteet.

Oppimistehtävässä kerätään tietoa aihealueesta ja sovelletaan sitä arkielämään. Oppimistehtävän sisällössä opiskelija voi tehdä muutamia omakohtaisia valintoja sen kiinnittämiseksi omaan kokemusympäristöön.

Opintojakso soveltuu kaikille koulutusaloille ja tutkinto-ohjelmille, joissa tarvita tietoa lähivalmistuksesta. Erityisen hyvin se soveltuu tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoille.

Tavoitteet:
Opiskelija tuntee yleisimmät ainetta lisäävät valmistusmenetelmät ja osaa huomioida ne mahdollisuutena ja vaihtoehtona valmistusketjujen suunnittelussa. Hän ymmärtää lisäävät menetelmät yhtenä valmistustekniikan osa-alueena.

Sisältö
1. Tutustuminen ainetta lisääviin menetelmiin: menetelmien teknologia, kategoriat, luokittelustandardit, menetelmät, apulaitteet, esi- ja jälkityövaiheet.

2. Oppimistehtävä sopivan 3D-tulostusmenetelmän valinnasta itse valitulle tuotteelle

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelu/opetusmenetelmät Verkko-opetus, Opiskelussa tarvittavat ohjeet, materiaalit ja tehtävät jaetaan verkko-oppimisympäristön kautta. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti työskennellen kokonaan etänä kirjallisen materiaalin, videoiden, puhuttujen luentomateriaalien ja jaettavien muiden tukimateriaalin avulla. Opintojakson kuormitus Oppimistehtävät 17 h, Itsenäinen muu työskentely 10 h
Arviointi: 
Hyväksytty-Hylätty Hyväksytty: Opiskelija osaa tyydyttävästi hahmottaa lisäävän valmistuksen uutta tuovan vaikutuksen valmistusmenetelmien kirjossa. Opiskelija osaa selittää toimintaperiaatteen yleisimmistä tällä hetkellä käytössä olevista AM-menetelmistä. Hän osaa valita soveltuvan menetelmän tietylle valmistettavalle tuotteelle. Hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen oppimistehtävien tekoa hyväksytysti. Arviointi kriteerit löytyvät opintojaksokuvauksesta ja opintojakson verkkotyöskentelyn tilasta. Hylätty: Opiskelija ei osaa yksilöidä ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä eikä kykene selittämään niiden soveltuvuutta yksittäisen osan valmistukseen.
Muuta infoa: Opiskelu edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta, mutta ei av-laitteita.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja. Konventionaalisten valmistusmenetelmien tunteminen auttaa hahmottamaan lisäävien valmistusmenetelmien luonnetta.
Opettaja(t): Miikka Parviainen
Email: miikka.parviainen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 13.01.2020
Ajankohta: 20.01.2020 - 31.05.2020