Aktiivinen ikääntyminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Millainen olisi voimaannuttava, voimavaralähtöinen ja mielenkiintoinen ikääntyminen? Mitä aktiivinen ikääntyminen antaa? Millaisia tarpeita meillä on aktiiviseen ikääntymiseen? Kuinka me ammattilaisina voimme tukea aktiivista ikääntymistä. Tule pohtimaan näitä ajankohtaisia kysymyksiä opintojaksollemme.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- normaali ikääntyminen
- normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- aktiivinen ikääntyminen
- fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen näkökulma aktiiviseen ikääntymiseen
- välineitä työelämään: eri keinot tukea ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä
- aktiivisen ikääntymisen ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmat

Osaamistavoitteet: Opiskelija
- osaa määritellä normaalin ja aktiivisen ikääntymisen
- osaa selittää normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- osaa esitellä aktiivisen ikääntymisen merkityksen yksilön toimintakykyyn näkökulmasta
- osaa nimetä erilaisia keinoja kehittää ja ylläpitää ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Eija Partanen-Kivinen
Email: eija.partanen-kivinen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ