Akuutit haavat – tehokas hoito

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
o ymmärtää erilaisten haavojen syntymekanismit
o tuntee erilaiset akuutit haavatyypit
o ymmärtää haavan luokittelun ja arvioinnin periaatteet
o ymmärtää haavahoidon materiaalien ja keinojen valinnan periaatteet
o tuntee haavan mekaanisen puhdistamisen periaatteet
o ymmärtää haavan hoidon prosessin (arviointi, hoito, kirjaaminen

Sisältö ja toteutus:
o haavojen syntymekanismit
o erilaiset akuutit haavatyypit
o haavan luokittelu ja arviointi
o haavahoidon materiaalit ja keinot
o mekaaninen puhdistus ja aseptiikka
o haavan hoidon prosessi

Arviointi: hyväksytty-hylätty
Opettaja: Sari Virkki, Katri Rissanen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava opintojakso.

Arviointi: 

Hyväksytty-hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Sari Virkki, Katri Rissanen
Email: sari.virkki@xamk.fi, katri.rissanen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ