Akuutit haavat – tehokas hoito

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
o ymmärtää erilaisten haavojen syntymekanismit
o tuntee erilaiset akuutit haavatyypit
o ymmärtää haavan luokittelun ja arvioinnin periaatteet
o ymmärtää haavahoidon materiaalien ja keinojen valinnan periaatteet
o tuntee haavan mekaanisen puhdistamisen periaatteet
o ymmärtää haavan hoidon prosessin (arviointi, hoito, kirjaaminen)

Sisältö :
o haavojen syntymekanismit
o erilaiset akuutit haavatyypit
o haavan luokittelu ja arviointi
o haavahoidon materiaalit ja keinot
o mekaaninen puhdistus ja aseptiikka
o haavan hoidon prosessi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

itsenäisesti verkossa omaan aikatauluun suoritettava opintojakso.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Sari Virkki, Katri Rissanen
Email: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ