Akuutti kipu ja kivunhoito 5 op

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
o ymmärtää kivun syntymekanismit
o tuntee kiputyypit
o arvioi kivunhoidon prosessia
o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät
o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen

Sisältö ja toteutus:
o kivun syntymekanismit
o kiputyypit
o kivun hoidon prosessi
o kivun arviointi
o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön)
o erityisryhmien kivunhoito
o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Sari Virkki, Katri Rissanen
Email: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2019
Ajankohta: 14.01.2019 - 15.02.2019
TÄYNNÄ