Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY089

Tavoitteet: Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.

Opintojakson sisältö:
Kirjojen aineiston perusteella kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ymmärrys alaistaitojen merkityksestä kasvaa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee / oppimispäiväkirja

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ