Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena

-
3 OP

Ala:  Johtaminen ja työyhteisö, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.

Opintojakson sisältö:
Kirjojen aineiston perusteella kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ymmärrys alaistaitojen merkityksestä kasvaa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee/oppimispäiväkirja.

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä omaan tahtiin 13.1. – 21.5.2020 välisenä aikana.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 21.05.2020
TÄYNNÄ