Alkoholijuomien perusteet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso antaa perustiedot viinien ja alkoholijuomien eri tyyleistä. Kokonaisuudessa perehdytään viinien valmistuksen vaiheisiin, rypälelajikkeisiin ja niiden ominaispiirteisiin sekä keskeisiin viinialueisiin. Opiskelija oppii myös perustietoja väkeviin alkoholijuomiin, oluiden ja siidereiden eri tyyleihin, valmistukseen ja tarjoiluun liittyen.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- viinin viljely ja valmistus
- viinialueet
- yleisimmät/tunnetut rypäleet
- viinien ryhmittely
- väkevien alkoholijuomien valmistus ja ryhmittely
- oluiden ja siidereiden valmistus sekä eri tyylit
- alkoholijuomien tarjoilu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä viinin viljelyn ja valmistuksen päävaiheet sekä ymmärtää miten viinin rakenne syntyy
- tuntee yleisimmät viinialueet
- osaa nimetä tunnetuimpia rypäleitä ja tunnistaa rypäleiden ominaisuuksia
- tuntee erilaisia väkeviä ja mietoja alkoholijuomia sekä niiden valmistustapoja
- tietää oluen ja siiderin eri tyylit sekä valmistuksen periaatteet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Tanja Vornanen
Email: tanja.vornanen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 18.08.2019
TÄYNNÄ