Alkusoitto – Oppijalähtöinen soiton alkuopetus

-
2 OP

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssin lähtökohtana ovat taiteen perusopetussuunnitelman perusteiden 2017 näkökulmat musiikin oppimisesta osana ihmisenä kasvua ja hyvän elämän rakentumista yhteisössä. Mitä on soiton oppiminen osana hyvää elämää? Minkä äärelle minun olisi pedagogina hyvä pysähtyä, jotta osaan kuunnella, aistia ja kulkea yhteisellä soiton oppimisen matkalla omien oppilaideni kanssa? Kurssi rakentuu 7 teeman ympärille. Näihin teemoihin liittyy kirjallisuutta, jota opiskelija soveltaa käytäntöön sekä tuo yhteiseen reflektioon verkkoympäristössä.  Kurssi auttaa opettamiseen ja oppimiseen liittyvien tunteiden sekä opetustilanteessa vaikuttavien tekijöiden havaitsemista, mikä laajentaa oppijalähtöisen ja yhteisöllisen soiton alkuopetuksen ymmärtämistä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi alkaa 9.9 ja etenee niin, että joka viikolle on omat tehtävät ja keskustelut, joihin osallistutaan annetun aikaraamin puitteissa. Viimeiset tehtävät tehdään viikolla 47. Kurssilla luetaan kirjallisuutta, johon liittyy tehtäviä. Pedagogisia suunnittelutehtäviä voi tehdä yksin tai yhdessä. Kurssilla tärkeää on osallistua, kommentoida ja keskustella Moodle-oppimisalustan keskusteluissa. Nämä tapahtuvat itse valittuina ajankohtina kyseisen tehtäväviikon aikana. Joihinkin kurssin teemoihin liittyy myös tiettynä ajankohtana käytävät keskustelu Moodlen chatissa, mutta näihin on useampi aikavaihtoehto joista valita itselle sopiva aika.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 

Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille.
Alkusoitto – Oppijalähtöinen soiton alkuopetus -opintojakso on Digisti yhdessä -e-kurssitarjontaa. Tarjontaa järjestävät kaikki ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan musiikkia, tanssia ja esittäviä taiteita.

Metropolian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan OMA-työpöydän kautta, muiden ammattikorkeakoulujen musiikin opiskelijat täyttämällä avoimen AMK:n e-lomakkeen (Metropolian Digisti yhdessä -ilmoittautumislomake).

Aikaisemmat opinnot: 

Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille.

Opettaja(t): Laura Huhtinen-Hildén
Email: laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: laura.mahonen@metropolia.f


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 29.11.2019