Alkusoitto – Oppijalähtöinen soiton alkuopetus

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
• hahmottaa musiikin oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää oppimisen kokonaisvaltaisuutta soiton opiskelun alkupoluilla
• osaa liittää omia kokemuksiaan musiikillisesta ryhmässä toimimisesta laajempaan ymmärrykseen oppijalähtöisestä musiikin oppimisesta
• ymmärtää opetustilanteessa vaikuttavia ilmiöitä, tunteita ja vuorovaikutusta

Työskentelytavat ja aikataulutus: Lisätietoa verkkokurssista elokuussa.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Muuta infoa: Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille. Alkusoitto - Oppijalähtöinen soiton alkuopetus -opintojakso on Digisti yhdessä -e-kurssitarjontaa. Tarjontaa järjestävät kaikki ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan musiikkia, tanssia ja esittäviä taiteita. Metropolian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan OMA-työpöydän kautta, muiden ammattikorkeakoulujen musiikin opiskelijat täyttämällä avoimen AMK:n e-lomakkeen (Metropolian Digisti yhdessä -ilmoittautumislomake).
Aikaisemmat opinnot: Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille.
Opettaja(t): Laura Huhtinen-Hildén
Email: laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  syksy 2019 Lhttps://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/25175/lomake.html


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 29.11.2019