Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija saavuttaa ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että hän pystyy tietojaan soveltamalla perustelemaan toimintaansa hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston ja hormonierityksen rakenteet, toiminta ja sen säätely. Patofysiologiaa käsitellään elinjärjestelmien toiminnan ymmärtämisen tukemiseksi.

Toteutus:

Opintojaksolle voi ilmoittautua vuoden 2019 ajan ja jakson voi aloittaa milloin haluaa noudattaen Campusonlinen yhteisiä ilmoittautumisaikoja.

Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin (jakso tulee suorittaa vuoden 2019 aikana). Opintojakson opiskeleminen on Moodlen tehtävien tekemistä opetusnauhoitteiden avulla. Osa tehtävistä palautetaan Moodlessa. Moodlessa on myös opiskelua vahvistavia testejä ja muuta opiskelumateriaalia.  Opintojaksoon kuuluu yksi Moodlessa tehtävä tentti ja kolme muuta osatenttiä, jotka voi suorittaa opettajalle verkon kautta tai tehdä XAMKn kampuksilla Exam tenttitilassa. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää. Lisätietoja: taina.lehtonen@xamk.fi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen. Moodlessa on opintojakson materiaalit ja opintojaksoon kuuluvat osatentit voi tehdä omaan aikataulunsa mukaan Exam järjestelmässä Kotkassa ja Kouvolassa. Exam järjestelmä kehittyy koko ajan ja jatkossa tulee mahdolliseksi suorittaa tentit myös Savonlinnan ja MIkkelin kampuksilla. Mahdollisesti piakkoin myös muilla paikkakunnilla. Tentit on mahdollista suorittaa myös LiveAC yhteydessä opettajalle jollei koululle tulo ole mahdollista. LiveAC tenteistä sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: 

1-5

Opettaja(t): Taina Lehtonen
Email: taina.lehtonen@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019