Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 OP

Ala:  Anatomia ja fysiologia, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

• tiedät ihmiskehon, elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaat ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• tiedät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
Sisältä:
• ihmisen anatomia ja fysiologia
• tautioppi ja patofysiologia

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan verkkoalustalla ja opintojaksoon liittyy viikoittain vuorovaikutteista opetusta ja ohjausta verkossa Adobe Connect järjestelmän kautta toteutettuna webinaareina. Webinaarit ovat aikaan sidottuja. Niihin voi osallistua kotikoneelta ja ne äänitetään, joten niitä voi katsoa nauhoitteena ellei pääse osallistumaan kyseisenä ajankohtana. Opintojaksoon kuuluu palautettavia tehtäviä ja oppimistenttejä verkkoalustalla ja valvotuissa olosuhteissa suoritetava lopputentti. Valvotun lopputentit voi suorittaa opettajalle verkon kautta tai tehdä XAMKn kampuksilla Exam tenttitilassa. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta on esitetty verkkoalustalla. Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä. Työhön integroitu oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.
Arviointi: 
Arviointikriteereiden taso 3, osaamisen alkuvaihe: a. Osaat käyttää johdonmukaisesti anatomian ja fysiologian ja patofysiologian käsitteitä b. Osaat etsiä tietoa anatomiasta ja fysiologiasta alan keskeisistä tiedonlähteistä
Opettaja(t): Taina Lehtonen
Email: taina.lehtonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi.


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 16.11.2020