Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
– tietää kudosten perustyypit
– tunnistaa elimistön keskeiset tieteelliset termit
– hallitsee ihmiselimistön perusrakenteen ja toiminnan
– ymmärtää elimistön säätelytekijöiden periaatteet
– ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia
– ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu Metropolia AMK Moodlen työtilassa: Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5op (Campus online) Suorituksessa on patofysiologian sekä anatomian ja fysiologian Moodle tentit.
Arviointi: 
Arviointi 0 - 5 Moodlessa on 2 Moodletenttiä Patofysiologia painoarvo 1/5 Anatomia ja fysiologia painoarvo 4/5 Molemmista minimivaatimus on 48% pisteistä = 1
Opettaja(t): Niina Suni
Email: niina.suni@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: maarit.vallinkoski@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 01.07.2019 - 28.08.2019
Ajankohta: 04.09.2019 - 30.11.2019