Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 OP

Ala:  Anatomia ja fysiologia, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet

Opiskelija
– tietää kudosten perustyypit
– tunnistaa elimistön keskeiset tieteelliset termit
– hallitsee ihmiselimistön perusrakenteen ja toiminnan
– ymmärtää elimistön säätelytekijöiden periaatteet
– ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia
– ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia.

Sisältö

– Elimistön rakenne ja toiminta
– Elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
– Solutason stressimuutokset ja paranemistyypit
– Tulehdus ja immunologian perusteet

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opettaja ohjeistaa Moodlen orientaatiossa. Lisäksiopintojaksolla pyritään hyödyntämään oppimisanalytiikkaa opiskelun aktivointiin. Tarkoitus on että oppijat tekevät työtään tasaisesti viikottain koko opintojakson ajan. Moodlessa on Chat ajat, jolloin opettaja päivystää. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä milloin vain.
Arviointi: 
Opintojakso on vaativa. Tentissä on huomoitu että teillä voi olla materiaalit käytössä. Moodlessa on 2 Moodletenttiä Patofysiologia painoarvo 1/5 Anatomia ja fysiologia painoarvo 4/5 Molemmista minimivaatimus on 48% pisteistä = 1 arviointi 0 (HYL) - 5
Opettaja(t): Niina Suni
Email: niina.suni@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: maarit.vallinkoski@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 17.01.2020
Ajankohta: 03.02.2020 - 03.04.2020