Arvonlisäverotus

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Käsiteltävät asiat: Arvonlisäverovelvollisuus, myynnin verollisuus, vähennysjärjestelmä, verokannat, veroton myynti, ajallinen kohdistaminen, verotusmenettely, kansainvälinen kauppa, erityiskysymykset.

Osaaminen: Arvonlisäverotuksen keskeisten periaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen. Vähennysoikeuden ja myynnin verollisuuden keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen. Arvonlisäverotusta koskevien säännösten soveltaminen käytäntöön perustilanteissa. Perusteltujen tulkintakannanottojen esittäminen yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Arvonlisäverotuksen erityiskysymysten tunnistaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Tehtävät Moodlessa on palautettava annettuihin määräpäiviin mennessä. Mikäli opiskelija ei noudata annettuja määräpäiviä, opiskelija poistetaan opintojaksolta.

Opintojakson arvosana (hyl. 1 – 5) määräytyy tehtyjen tehtävien perusteella. Tehtävät 1 – 5 ovat kaikille pakollisia. Tekemällä kaikki tehtävät 1 – 5 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 1. Tekemällä kaikki tehtävät 1 – 7 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 2. Tekemällä kaikki tehtävät 1 – 8 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 3. Tekemällä kaikki tehtävät 1 – 10 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 4. Tekemällä kaikki tehtävät 1 – 12 hyväksytyllä tasolla annettuihin määräaikoihin mennessä, opiskelija saa opintojaksosta arvosanan 5.

Arviointi: 

Numeroarvio

Opettaja(t): Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 26.02.2019
Ajankohta: 12.03.2019 - 12.05.2019
TÄYNNÄ