Arvopaperikauppa

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY031

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet ja osaa ottaa huomioon ne tekijät, jotka vaikuttavat sijoituspäätöksiin.

Sisältö:
Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
Sijoitusvaihtoehdot (osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, optiot ja muut arvopaperit)
Sijoituspäätösten tekeminen ja verotus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Päivi Auno
Email: paivi.auno@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ