Arvopaperikauppa

-
3 OP

Ala:  talous, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet ja osaa ottaa huomioon ne tekijät, jotka vaikuttavat sijoituspäätöksiin.

Opintojakson sisältö:
Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
Sijoitusvaihtoehdot (osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, optiot ja muut arvopaperit)
Sijoituspäätösten tekeminen ja verotus

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opintojakso. Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä omaan tahtiin 13.1. - 21.5.2020 välisenä aikana.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Päivi Auno
Email: paivi.auno@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 21.05.2020
TÄYNNÄ