Arvopaperikauppa

-
3 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet ja osaa ottaa huomioon ne tekijät, jotka vaikuttavat sijoituspäätöksiin.

Sisällöt: arvopaperipörssin toimintaperiaatteet, sijoitusvaihtoehdot (osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, optiot ja muut arvopaperit), sijoituspäätösten tekeminen ja verotus.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Päivi Auno
Email: paivi.auno@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ