Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson keskeinen sisältö:
• sähköisten palvelujen käyttöä ohjaavat ja määrittävät tekijät: mm. asiakaslähtöisyys, lainsäädäntö, teknologia, turvallisuus, eettisyys, yritysyhteistyö ja toimintaympäristö
• erilaiset sähköiset palvelut terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalialalla kansallisesti ja kansainvälisesti (mm. e- ja m-maailmat sähköisissä palveluissa, applikaatiot, pelit, puettava teknologia, sensorit, robotiikka)
• digitalisaatioon ja sähköisiin palveluihin liittyvä ICT ja ohjelmistotuotanto
• asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen innovointi, kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisena yhteistyönä
• asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ja osaaminen palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina
• sähköisten palvelujen arviointi (käytettävyys, toimivuus, miten voidaan hyödyntää asiakastyössä, vaikuttavuus jne.)

Tavoitteet: Kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Sähköisten palvelujen mahdollisuudet. Käytössä olevat sähköiset palvelut, uudet sähköiset palvelut, tulevaisuuden ennakointi. Palvelujen kehittämisen lainsäädännölliset ja tekniset reunaehdot. Eettiset kysymykset. Asiakaslähtöisyys. Moniammatillisen yhteistyön merkitys. Sähköisten palvelujen käytettävyys, soveltuvuus ja hyödyllisyys asiakastyön prosesseissa/asiakastyössä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Helena Ikonen
Email: Helena.Ikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ