Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä

-
3 OP

Ala:  Aikuistyo, Ehkäisevä työ, Gerontologia, Johtaminen ja työyhteisö, Nuorisotyö, Päihde- ja mielenterveystyö, Raskaus ja perheet, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
– osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta
– kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu Moodlessa alusta: Asiakkuusosaaminen 5 op syksy 2019 / HML Moodlen avain: Asiakkuus! . Moodle on auki vkot 7-12
Arviointi: 
Opintokokonaisuus arvioidaan hyväksytty - hylätty. • Oppimistehtävät • Itsearviointi, vertaisarviointi • Opettajien tekemä arviointi
Muuta infoa: Osa opiskelumateriaalista on englanniksi.
Aikaisemmat opinnot: Opinnot soveltuvat hoitotyön, terveydenhoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoille. Suositeltavaa on, että opiskelijalla olisi teeman alkaessa suoritettuna omaan AMK-tutkintoon kuuluvat perusopinnot.
Opettaja(t): Piiku Pakkanen
Email: piiku.pakkanen(at)hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Huom: Tutustu toteutussuunnitelmaan Lue lisää -kohdassa ennen ilmoittautumista. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.12.2019
Ajankohta: 10.02.2020 - 22.03.2020