Asian Markets and Marketing

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Asian markets and marketing course provides an overview of marketing and international marketing in Asia context. It highlights cross-cultural knowledge in marketing and consumer service related in Asia.

Tavoitteet: Upon completion of the course, the student is able to
1.understand fundamental concepts of international marketing in Asia.
2.distinguish existing and modern marketing tools.
3.analyze cultural and market differences among countries in Asia.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Online course

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019
TÄYNNÄ